Välkommen till
Psykologmottagningen!
Din psykolog i Göteborg.

2 8 opacity
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow

Hos mig kan du få hjälp med de flesta psykiska problem antingen det handlar om ångest, stress eller depression, dåligt självförtroende, relationsproblem, missbruks- problem, trauma m.fl. problem. Som ångestproblem räknar jag även panikångest, sociala och andra fobier, liksom tvångstankar och tvångshandlingar. Till Relations- problem räknar jag problem hemma eller på arbetsplatsen/skolan, mobbing, svartsjuka, sexuella problem, misshandel eller ensamhet.

Det är viktigt i en terapi att relationen känns bra och att du får hjälp med de problem du söker för. Som terapeut försöker jag inte bara att vara deltagande och lyssnande utan också få dig aktiv i terapitimmarna och emellan.

Behandlingsmetoder. Jag försöker att ge varje människa som söker min hjälp en individuell behandling. Jag har dock goda erfarenheter av att använda KBT – kognitiv beteendeterapi och Energipsykologi – EFT/TFT.

Behandlingen behöver inte ta så lång tid. Det är väldigt få psykiska problem som det inte går att få hjälp med. Tiden beror på dina egna resurser, hur svårt problemet är, hur motiverad och flexibel du är och hur vi kan arbeta tillsammans. Jag använder mig av de senaste vetenskapliga framstegen inom psykologisk behandling. Därför behöver du i regel inte komma så många gånger för att få löst dina problem. Merparten av de som söker hjälp hos mig uppnår önskat resultat inom 6 samtal.