Legitimerad Psykolog i Göteborg

Jag har arbetat som psykolog sedan 1987. De första åtta åren inom psykiatrin i Uddevalla, därefter åtta år i Norge och sedan 2004 arbetar jag i Göteborg. Under de åren har jag varit verksam både inom offentlig och privat sektor, mest med individer men också med familjer och organisationer. Innan jag började arbeta som psykolog har jag bl. a. under fem års tid drivit ett eget tryckeri, utvecklat en uppfinning, arbetat som lärare, sjukvårdsbiträde och reseledare.