Ångest

Ångest kan beskrivas som en överreaktion på farosignaler. Vi har alla en beredskap att reagera när något hotar oss. Vi får då en frisättning av adrenalin, cortisol och andra stresshormoner i blodet. Hjärtat slår fortare och andningen blir snabbare. Du andas in mer syre som pumpas runt i kroppen med blodet. Kroppen sätts i alarmberedskap och gör sig beredd på att slåss eller fly, ”fight or flight”. Detta är en ändamålsenlig reaktion som hjälper oss att överleva. Men i vårt moderna samhälle är det sällan som vi kan slåss eller fly från situationer. Det är inte så ofta som det är vilda djur som hotar oss, utan kanske i stället rädslan att inte klara arbetsbelastningen på jobbet eller rädslan för att inte bli accepterad av andra människor.

Kroppsliga symptom vid ångest

När kroppen mobiliserar utan att vi använder den frigjorda energin får vi obehagliga symptom. Vi andas häftigare och får för mycket syre i form av koldioxid i kroppen. Vi kan känna oss svimfärdiga, kallsvettiga, yra, få hjärtklappning, tryck i bröstet eller huvudet eller uppleva att vi inte får nog luft. Symptomen gör att vi blir ännu räddare och andas ännu häftigare. Det blir en ond cirkel. Det är detta som kallas panikångest.

Olika typer av ångest

Ångesten kan vara knuten till en situation, ett föremål eller människor. Vi kan ha ångest för att gå i affärer, åka buss eller resa långt hemifrån. Vi kan ha ångest för hissar eller spindlar. Vi kan uppleva ångest när vi är tillsammans med andra människor, s.k. social ångest, eller ångesten kan vara fritt flytande och komma när som helst, s.k. generell ångest.

Förmågan till att reagera på upplevda hot ligger i våra gener. De som inte har haft denna förmåga har inte överlevt. Men om vi reagerar med ångest är beroende av egna upplevelser, vad vi som barn har sett att de vuxna har reagerat på och vår egen personlighet.

Några människor får lättare ångest än andra. Det är ofta människor som har svårt för att sätta gränser till andra, har höga ambitioner, ett stort behov av kontroll eller är starkt beroende av att alla tycker om dem.

Det går att bli av med ångesten

Ångest är inte en sjukdom, men något som du gör med dig själv. Du som har ångest utför en del ”underhållsarbete” på din ångest. Du tänker tankar som skrämmer dig och/eller du undgår vissa situationer. Det är möjligt att bli av med ångesten om du är beredd att arbeta med den.

Kontakta mig?

Vill du boka tid eller har du frågor kring min verksamhet? Tveka inte att kontakta mig genom att fylla i formuläret nedan eller genom att ringa mig.

13 + 13 =