Om mig

Jag har arbetat som psykolog Göteborg sedan 1987. De första åtta åren inom psykiatrin i Uddevalla, därefter åtta år i Norge och sedan 2004 arbetar jag i Göteborg. Under de åren har jag varit verksam både inom offentlig och privat sektor, mest med individer men också med familjer och organisationer. Innan jag började arbeta som psykolog har jag bl. a. under fem års tid drivit ett eget tryckeri, utvecklat en uppfinning, arbetat som lärare, sjukvårdsbiträde och reseledare.

Hos mig kan du få hjälp med de flesta psykiska problem antingen det handlar om ångest, stress eller depression, dåligt självförtroende, relationsproblem, missbruks- problem, trauma m.fl. problem. Som ångestproblem räknar jag även panikångest, sociala och andra fobier, liksom tvångstankar och tvångshandlingar. Till Relations- problem räknar jag problem hemma eller på arbetsplatsen/skolan, mobbing, svartsjuka, sexuella problem, misshandel eller ensamhet.

Det är viktigt i en terapi att relationen känns bra och att du får hjälp med de problem du söker för. Som terapeut försöker jag inte bara att vara deltagande och lyssnande utan också få dig aktiv i terapitimmarna och emellan.

Behandlingsmetoder. Jag försöker att ge varje människa som söker min hjälp en individuell behandling. Jag har dock goda erfarenheter av att använda KBT – kognitiv beteendeterapi och Energipsykologi – EFT/TFT.

Behandlingen behöver inte ta så lång tid. Det är väldigt få psykiska problem som det inte går att få hjälp med. Tiden beror på dina egna resurser, hur svårt problemet är, hur motiverad och flexibel du är och hur vi kan arbeta tillsammans. Jag använder mig av de senaste vetenskapliga framstegen inom psykologisk behandling. Därför behöver du i regel inte komma så många gånger för att få löst dina problem. Merparten av de som söker hjälp hos mig uppnår önskat resultat inom 6 samtal.

Läs om mig i Expressen.

Läs om Psykologifabriken.

Kontakta mig?

Vill du boka tid eller har du frågor kring min verksamhet? Tveka inte att kontakta mig genom att fylla i formuläret nedan eller genom att ringa mig.

9 + 10 =