Depression

Depression är en vanlig orsak till att människor söker psykolog. Tecken på depression, utöver nedstämdhet kan vara: problem med sömn, matlust, koncentrationsförmåga, initiativförmåga, minne, ångest eller att man funderar på att ta sitt liv. Ibland kan man se en orsak till depressionen; kanske problem med närstående eller med arbetskamrater. Kanske man har förlorat en nära anhörig eller blivit allvarligt sjuk. Andra gånger vet man inte vad som är orsaken till att man är deprimerad.

Negativa tankar och passivitet

Oavsett orsaken till depressionen tänker man som regel många negativa tankar om sig själv och sitt liv när man är deprimerad. Det är vanligt att man drar sig tillbaka och blir passiv. Rent fysiologiskt kan man mäta att tankarna går långsammare hos en deprimerad person. Depression kan botas antingen med antidepressiv medicin eller med psykologisk behandling. Fördelen med psykologisk behandling är att den inte har biverkningar och att man lättare kan ta tag i problemen om de uppstår igen. Nackdelen är att det kostar mer och att det ibland kan ta något längre tid.

Sök hjälp!

Du kan kanske själv arbeta med de negativa tankarna. Ofta gör man s.k. tankefel när man är deprimerad. Man fokuserar bara på det negativa, man ser bort från det som är positivt och drar felaktiga, negativa slutsatser.

Du kan be någon om hjälp med att vända tankarna i mer positiv riktning och bygga upp s.k. ”alternativa” tankar. Du kan göra ett aktivitetsschema, där du bestämmer dig för att göra några små saker varje dag. Detta kan i många tillfällen hjälpa om du är deprimerad.

Men det är viktigt att söka professionell hjälp om du är allvarligt deprimerad eller om depressionen varar en längre tid.

Kontakta mig?

Vill du boka tid eller har du frågor kring min verksamhet? Tveka inte att kontakta mig genom att fylla i formuläret nedan eller genom att ringa mig.

12 + 14 =