KBT

Vad är Kognitiv beteendeterapi?

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en kombination av kognitiv terapi och beteendeterapi.

Metoden är evidensbaserad. Med det menas att den bygger både på vetenskap och beprövad erfarenhet. När nya vetenskapliga rön tillkommer så integreras dessa, och på så sätt utvecklas och förbättras metoden hela tiden.

KBT är en terapiform där man är mer intresserad av att åstadkomma en förändring/förbättring för patienten, än att hitta en tänkbar förklaring till problemen. Oftast är det inte samma ”mekanismer” som startar problemen och som gör att de fortsätter, hålls vid liv. Samtalen handlar därför mest om nutid och vi arbetar med triaden, tanke, känsla, handling. Det är ju oftast känslorna som vi lider av. Men de påverkas, förändras snabbast, om vi kan ändra tankar och beteenden.

Tillsammans kommer vi överens om målet för behandlingen. Sedan hjälps vi åt att ändra på de tankar och beteenden som gör att problemen hålls vid liv. Du får vissa hemuppgifter mellan besöken. Det kan vara att iaktta och skriva ner vad som händer och hur du reagerar. Senare får du också prova på nya beteenden, att göra saker på ett annat sätt.

Kontakta mig?

Vill du boka tid eller har du frågor kring min verksamhet? Tveka inte att kontakta mig genom att fylla i formuläret nedan eller genom att ringa mig.

12 + 9 =