Min bok

Jag har skrivit en bok med titeln: ”Boken för de ledsna, rädda och stressade – vad du kan göra åt de vanligaste psykiska problemen. Boken kan Du beställa av mig direkt. Här nedan kan du se innehållsförteckningen och också läsa lite ur innehållet. Om du tycker att det verkar intressant kan du beställa den av mig. Den kostar 200 kr plus frakt om du inte vill hämta den hos mig.

Boken för de ledsna, rädda och stressade – vad du kan göra åt de vanligaste psykiska problemen

Innehåll

Del I sidan
Inledning

1. Hur boken blev till 4
2. Kan du lösa problemen själv eller behöver du professionell hjälp? 8
3. Psykologi – konst eller vetenskap? 11
4. Olika terapiformer 13
5. Varför får vi psykiska problem? 17

Del II
De vanligaste psykiska problemen som människor söker hjälp för – och vad Du kan göra åt dem

6. Depression 20
7. Ångest 29
8. Stress och utbrändhet 39
9. Relationsproblem 46
10. Ensamhet 59
11. Aggression 65
12. Svartsjuka 68

 

13. Sexuella problem 71
14. Misshandel 76
15. Mobbning och trakasserier 80
16. Dåligt självförtroende 86
17. Viktproblem 89
18. Missbruk av alkohol, narkotika och
andra droger 93
19. Att sluta röka 96
20. Spelmissbruk 99
21. Sömnproblem 101

Del III
Annat som kan vara viktigt
22. Vad du kan göra själv 105
23. Lär dig sätta gränser 109
24. Sänk dina krav, minska kontrollen och …. 116
25. Hur Du får en bättre kommunikation 118
26. Energipsykologi EFT/TFT 130
27. Om lycka 144
28. Litteraturtips 148

Del I

2. Kan du lösa problemen själv eller behöver du professionell hjälp?

En del problem kan du lösa själv, om du är villig att försöka något nytt. I regel handlar det om att successivt träna in nya vanor. Det är få problem som löser sig genom att man plötsligt förstår ”varför” och sedan gör en helomvändning. Se också kapitel 22. Det är inte bättre med terapisamtal än med att prata med en god vän. Samtalen fyller olika funktioner. Vi kan ha fina samtal med goda vänner, men det är inte det samma som terapi. När du går till en psykolog/terapeut betalar du för en tjänst som skall vara professionell. Psykologen/terapeuten går du till när du har haft problemet en tid och självhjälp eller samtal med vänner inte hjälper.

Att du hittar en terapeut som är varm och intresserad är viktigt. Men det är inte tillräckligt. En god terapi innefattar att terapeuten använder både hjärta och hjärna. Terapisamtal kan vara väldigt olika. I regel har terapeuten någon form av metod som han/hon brukar använda, men det är viktigt att alla behandlingar utformas individuellt.

En terapi kännetecknas av att det finns struktur i samtalet. Terapeuten försöker att uppfatta vad som är det väsentliga och vad du behöver arbeta med. I en god terapi känner du dig trygg och bekräftad.

Terapeuten bör vara positiv och ge dig uppmuntran (om inte bör du byta terapeut). Terapeuten har lättare att vara objektiv än en god vän. Terapeuten har tystnadsplikt så du behöver inte tänka på att det du säger kommer vidare till andra människor. En del av läkningen består i att få förståelse för hur du har det, men resten handlar ofta om att hjälpa dig att få tillbaka tron på dig själv och att hitta nya sätt att hantera ditt liv.

Det kan vara svårt att få hjälp i den offentliga vården; långa väntetider och så tar de inte emot alla typer av problem/patienter. Det är lägre timpris i den offentliga vården, men det är inte säkert att det totalt sett blir så mycket billigare. I regel har de som arbetar privat längre erfarenhet och är snabbare på att hitta det du behöver för att lösa dina problem.

Går det att få hjälp genom terapi?

Ja, det är min egen erfarenhet efter många års arbete som psykolog/terapeut. Men framgången i en behandling är beroende av flera faktorer; din egen motivation, behandlarens engagemang, hur “kemin” fungerar mellan dig och psykologen-terapeuten, och om du är villig att prova något nytt för att förändras. Framgången är också beroende av om du är en person som kan använda dig av samtal för att förändras.

Människor är helt enkelt olika när det gäller att kunna tillgodogöra sig behandling genom samtal.

En god vän till mig kan inte förstå att människor kan behöva söka psykolog för samtal. Han säger att när han har problem så behöver han bara en natts god sömn för att lösa problemen. Så olika är vi och det ena är inte bättre eller sämre än det andra.

Ofta har kvinnor mer behov av att kunna prata när de har problem.

Av mina patienter är ca 65% kvinnor och resten män. Mer om den här skillnaden om hur människor löser sina problem hittar du i avsnittet om relationer.

Kontakta mig?

Vill du boka tid eller har du frågor kring min verksamhet? Tveka inte att kontakta mig genom att fylla i formuläret nedan eller genom att ringa mig.

2 + 8 =