KRONISKT
UTMATTNINGSSYNDROM
/TRÖTTHETSSYNDROM

På Psykologmottagningen i Göteborg jobbar vi bland annat med att hjälpa personer som drabbats av utmattningssyndrom. Vi kan bidra med en behandling för utmattningssyndromet som ger dig den återhämtning du behöver så att du kan hitta tillbaka till glädjen och lugnet i vardagen. Genom att jobba för ett bättre mående både i stunden och på längre sikt får du ett stabilt stöd i din återhämtningsprocess. Kontakta gärna Psykologmottagningen om du känner dig utbränd eller upplever att du ”gått in i väggen”, de är ofta vardagliga omskrivningar för tillståndet utmattningssyndrom.

Vad är utmattningssyndrom?

Utmattningssyndrom är en medicinsk diagnos som kan ges till patienter som söker vård och hjälp för trötthet och/eller utmattning som orsakats av långvarig stressbelastning. Yttre belastningar skapar en stress som i längden blir ohanterbar för individen. Det handlar ofta om stress orsakad av omständigheter på jobbet eller stress som orsakas av svåra omständigheter i privatlivet, vanligen är det en kombination av båda två.

Stressen kan bero på för hög arbetsbelastning eller dåligt stöd på arbetsplatsen som i sin tur kan leda till att det blir svårt att fullgöra arbetsuppgifter eller fatta viktiga beslut. Likaså kan långvarig arbetslöshet också ge en mycket förhöjd stressnivå. I den privata sfären kan relationsproblem, ekonomiska problem, sjukdom hos individen själv eller sjukdom inom familjen ge en ökad stressnivå och samtidigt förhindra den normala återhämtningsprocessen.
Många anstränger sig ofta ännu hårdare när de börjar känna av stressen och undantrycker sina egna behov av återhämtning. Det är såklart en normal reaktion att försöka anstränga sig för att lösa problem så snabbt som möjligt, men ibland kan situationen bli mer än vad en person kan klara av. De som har svårt att säga nej och sätter andra före sig själva löper större risk att drabbas av utmattningssyndrom, utbrändhet, trötthetssyndrom eller att man ”gått in i väggen”.

Sjukdomen delas in i tre olika faser:

 • Förstadiet
 • Den akuta fasen
 • Återhämtningsfasen

Den som drabbas av utmattningssyndrom kan uppleva en rad olika symtom, både fysiska och psykiska och de är generellt kopplade till symtom vi ofta associerar med stress eller trötthet. Sömnsvårigheter, nedstämdhet och kronisk trötthet, tankemässiga problem som att du plötsligt blivit glömsk eller får svårt att planera. Det kan också innefatta fysiska problem som besvär med magen, yrsel eller annan värk.

Insjuknandet kan ske långsamt och gradvis, men kan också komma ganska snabbt. Många upplever inte den tidiga sjukdomsfasen eller förstadiet som något större problem, utan söker behandling för utmattningssyndrom först när symtomen blivit överväldigande och har gått in i den akuta fasen. Då kan de upplevas som plötsliga, även om de smugit sig på under en längre tid. Återhämtningsfasen är själva resan mot ett tillfrisknande.

För att få diagnosen utmattningssyndrom ska du ha upplevt en svår stress under minst ett halvår och stressen har gjort att du fått flera symtom som pågått i minst två veckor. Drabbas du av det här kroniska utmattningssyndromet behöver du hjälp och stöd – i många fall krävs en sjukskrivning för utmattningssyndrom för att kunna skapa en bra återhämtning som kan hjälpa individen tillbaka till en normal vardag.

Vad händer i kroppen vid utmattningssyndrom?

Den som drabbas av utmattningssyndrom får ofta många olika varningssignaler på en och samma gång. De kan vara svårtolkade var och en för sig och en del kan upplevas som skrämmande om du inte vet vad det är som händer i kroppen. Det krävs en helhetsbedömning där man ser till många olika symtom som sammantaget ger diagnosen utmattningssyndrom.

Plötsliga fysiska symtom som hjärtklappning, huvudvärk eller magont kan vara skrämmande. Du kan drabbas av sömnsvårigheter samtidigt som du är mycket trött hela tiden. Det kan sätta sig på minnet och du får temporärt svårt att komma ihåg saker och planera det du behöver göra. Stressen kan också orsaka ångest som i sin tur kan göra att du upplever att du får svårt att andas. När kroppen under en längre tid hamnar i en förhöjd stressnivå som den inte får återhämta sig från kan det uppstå olika spänningar som leder till värk eller hjärtklappning. En person som är nedstämd kan samtidigt också bli mycket mer medveten om vad som händer i kroppen och tydligare känna av vissa symtom som till exempel hjärtklappningen.

Sammantaget ger det en situation där mer och mer stress byggs på vilket gör det svårare och svårare för kroppen att återhämta sig eftersom du aldrig riktigt kommer ner till en normal stressnivå. Då blir du också mer mottaglig för negativa tankar och känslor. Det blir även lättare än normalt att dessa negativa tankar slår över i ångest.

Symtomen för utmattningssyndrom går att behandla på olika sätt, men det kan vara obehagligt att inte veta hur de ska hanteras eller vad som orsakat dem. Genom att söka behandling får du veta exakt vad som orsakar problematiken och vad du kan göra för att må bättre – både i stunden och på längre sikt.

Hur länge varar utmattningssyndrom?

Det är svårt att säga exakt hur länge utmattningssyndrom varar eftersom varje persons insjuknande och återhämtning ser olika ut. Generellt kan man säga att det tar lika lång tid att bli frisk som det tog att bli sjuk; För att få diagnosen ska stressen ha pågått i minst ett halvår och symtomen funnits under åtminstone två veckors tid och det kan ge en liten fingervisning om den förväntade tidsrymden.

Även om symtomen ofta tar sig ett fysiskt uttryck som hjärtklappning eller värk så ligger stressen ofta på ett annat plan som är lite mer svårbehandlat än att bara ta en värktablett för det som gör ont. En behandling kan innebära en sjukskrivning och hur lång den behöver vara varierar från person till person. Det bästa är att söka professionell hjälp för att få tillgång till en effektiv behandling och samtidigt få hjälp med att göra en bedömning och behandlingsplan för ditt tillfrisknande. Desto snabbare du väljer att söka hjälp desto snabbare kan du också börja resan tillbaka mot ett bättre mående. För dig som bor i Göteborg kan Psykologmottagningen erbjuda dig den hjälp du behöver.

Vad är tecken på utmattningssyndrom?

Utmattningssyndrom kan ge många olika symtom och symtomen i sin tur tar sig lite olika uttryck och upplevs på olika sätt av olika individer. Generellt kan vi dock dela in dem i fyra kategorier:

 1. Trötthet och sömnproblem
 2. Kroppsliga symtom
 3. Känslomässiga symtom
 4. Tankemässiga symtom

Trötthet och sömnproblem kan göra att du får svårt att somna, vaknar många gånger under natten och/eller vaknar tidigt samtidigt som du konstant känner dig rätt så utmattad. Utmattningssyndromet orsakar symtom som ger en trötthet som känns som att den inte går att vila bort.

 • Svårt att somna, sova en hel natt, vaknar för tidigt
 • En känsla av att vara utmattad, ibland även svårt att koppla av
 • Alltid trött, även om du sovit ostört flera nätter i rad

Kroppsliga symtom är ofta kopplade till de känslomässiga eller tankemässiga. Någonting händer i tanken eller på det känslomässiga planet och orsakar en stressreaktion i kroppen. De här kan vara mycket obehagliga och i sin tur skapa ännu mer stress om du inte vet varför kroppen reagerar som den gör och vad det här som händer. Ångest kan till exempel leda till att du upplever att du får svårt att andas eller ge hjärtklappning.

 • Hjärtklappning, värk eller yrsel
 • Ökad känslighet för ljud
 • Besvär med mage, tarmar och matsmältningssystemet
 • Spänningar i kroppen som kan orsaka värk eller stelhet
 • Upplevelser av att det är svårt att andas normalt

Känslomässiga symtom kan göra att du känner dig nedstämd, deprimerad eller orolig. Det kan leda till olika typer av ångestpåslag och saker som tidigare kändes roliga känns inte alls kul längre. Detta kan också leda till att du undviker sociala kontakter och blir mer isolerad.

 • Känslor av likgiltighet eller nedstämdhet
 • Ångest och oro
 • Lättirriterad och har svårt att komma till ro

Tankemässiga symtom är mycket vanliga vid olika former av stress eller depression, men kan även de vara skrämmande när de plötsligt dyker upp. Många upplever att de blir glömska och får svårt att planera, både på kort och lång sikt. Det kan bli lättare att fastna i ett negativt tänk och få svårt med koncentrationen.

 • Lätt att glömma och svårt att koncentrera sig
 • Svårigheter med att planera och/eller genomföra uppgifter
 • Negativa tankespiraler

Kontakta mig?

Vill du boka tid eller har du frågor kring min verksamhet? Tveka inte att kontakta mig genom att fylla i formuläret nedan eller genom att ringa mig.

14 + 1 =