Behandling

Behandlingsmetoder: Jag försöker ge varje människa som söker min hjälp en individuell behandling. Jag har dock goda erfarenheter av att använda KBT – Kognitiv beteendeterapi och EFT/TFT – Energipsykologi.

KBT innebär att vi arbetar mest i nutiden, att du får hjälp att tänka annorlunda och prova nya beteenden. Du kan få hemuppgifter, att iaktta dig själv eller andra, att skriva upp saker som händer eller göra saker på nya sätt. Mycket av terapin går ut på att öka dina handlingsalternativ, så att du lättare kan hantera olika situationer.

Energipsykologi kan användas för att ta bort obehagliga tankar och känslor. Metoden kombinerar västerländsk psykologisk behandling med österländsk meridianlära. Kombinationen av samtal och psykologisk akupressur gör att de flesta upplever en betydlig förbättring av den obehagliga känslan de hade innan behandlingen startade.

Psykoterapi behöver inte ta så lång tid. Tiden beror på dina egna resurser, hur svårt problemet är, hur motiverad och flexibel du är, och hur vi kan arbeta tillsammans. Jag använder mig av de senaste, vetenskapliga framstegen inom psykologisk behandling. Därför behöver du inte komma så många gånger för att få löst dina problem. De allra flesta som söker hjälp hos mig uppnår önskat resultat inom 6 samtal.

Kontakta mig?

Vill du boka tid eller har du frågor kring min verksamhet? Tveka inte att kontakta mig genom att fylla i formuläret nedan eller genom att ringa mig.

4 + 6 =